Bewonersbrief groot onderhoud N310

Beste bewoner,

Tussen maart 2022 en juni 2022 voeren we groot onderhoud uit aan de N310 tussen Otterlo en de aansluiting met de A1 bij Stroe. Naast het groot onderhoud voeren we enkele maatregelen uit om de verkeersveiligheid te verbeteren en meer groen aan te brengen. In deze brief informeren wij u over de werkzaamheden, planning en bereikbaarheid.

Werkzaamheden

Op de gehele N310 vanaf de rotonde (N304) in Otterlo tot en met de A1 is onderhoud aan het asfalt nodig. Tijdens de onderhoudswerkzaamheden aan het asfalt nemen we ook de noodzakelijke aanpassingen en verbeteringen mee. Dit doen we om de overlast voor de bewoners en het verkeer zoveel mogelijk te beperken en de verkeersveiligheid te waarborgen. De belangrijkste werkzaamheden vinden plaats binnen de bebouwde kom van Harskamp.

Presentatiefilm

In de presentatie “Werkzaamheden N310” brengen we in beeld wat de werkzaamheden zijn, hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd en wat dit betekent voor de bereikbaarheid van uw woning of winkelpand. De presentatiefilm is te bekijken via de website: https://www.gelderland.nl/N310-Harskamp. Op de website leest u alle informatie over werkzaamheden die we gaan uitvoeren.

Uitvoering en bereikbaarheid

De werkzaamheden starten medio maart 2022 en zijn uiterlijk 24 juni 2o22 afgerond. We starten met de werkzaamheden op het wegvak tussen Otterlo en Harskamp. Daarna gaan we verder in de bebouwde kom van Harskamp, vervolgens tussen Harskamp en de rotonde Heetweg en als laatste vanaf de Heetweg tot de A1. Om de bereikbaarheid van Harskamp en van de direct aanwonenden, hulpdiensten en het busvervoer zo optimaal mogelijk te houden voeren we de werkzaamheden uit in drie afzonderlijke fasen.

  • Fase 1: Rotonde Apeldoornse weg – bebouwde kom Harskamp
  • Fase 2: Bebouwde kom Harskamp
  • Fase 3: Harskamp net na de kruising met de Rietweg tot aan de kruising met de A1

Werkzaamheden in de avond en nacht

De werkzaamheden in de bebouwde kom van Harskamp voeren we grotendeels in de avond en nacht uit. Tijdens de werkzaamheden sluiten we de weg af. Dat is veiliger voor de weggebruikers en de werkers aan de weg. De keuze voor het werken in de avond en nacht hebben we in overleg met Harskamps Belang, ondernemers van Harskamp en de gemeente Ede gemaakt. De voornaamste reden voor de keuze is om Harskamp overdag bereikbaar te houden.

Snelheidsverlaging gaat niet door

Tijdens een inwonersbijeenkomst op 2 april 2019 legden we onze voorlopige plannen voor aan de bezoekers. Voor onze voorstellen voor snelheidsverlaging was onvoldoende draagvlak. Meer dan 90% van de bezoekers van de inwonersbijeenkomst was tegen de plannen voor het verlagen van de snelheid van 80 naar 60 km/uur. Inwoners zagen het aanleggen van drempels om een maximum snelheid van 50 km/uur af te dwingen niet zitten. Naar aanleiding van deze reacties tijdens de inwonersbijeenkomst en op basis van het politieadvies hebben wij in overleg met gemeente Ede besloten om de voorgestelde plannen voor snelheidsverlaging niet verder uit te werken.

Parkinrichting Harskamp

We werken momenteel plannen uit voor de parkinrichting van Harskamp. Deze plannen zijn nog niet definitief. De presentatiefilm van de voorlopige plannen kunt u vinden op de website https://www.gelderland.nl/N310-Harskamp. Heeft u suggesties die meegenomen kunnen worden in de definitieve plannen, dan horen wij dat graag. U kunt uw reactie doorgeven per email aan Marieke van Looijen m.looijen@gelderland.nl. In de winter van 2022/2023 voeren we de plannen uit.

In gesprek

Mogelijk heeft u na het lezen van deze brief en het bekijken van de presentatiefilm nog vragen, opmerkingen of zorgen. Wij bieden u de mogelijkheid om hierover met ons en de gemeente Ede in gesprek te gaan. Wilt u daar gebruik van maken, stuur dan uiterlijk vrijdag11 februari 2022 een e-mail naar Marieke Looijen via m.looijen@gelderland.nl. Geef hierin aan welke vorm van contact uw voorkeur heeft: een digitaal gesprek via MS Teams, een persoonlijk gesprek bij u thuis, telefonisch of anders. Geef hierbij s.v.p. ook door over welk onderwerp u het gesprek wilt voeren. Afhankelijk van uw vraag zorgen we ervoor dat de juiste deskundigen van ons en van de gemeente Ede bij het gesprek aanwezig zijn. Indien u dat wenst kan de voorzitter van Harskamps Belang ook bij het gesprek aanwezig zijn.

Met vriendelijke groet,

namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Ben van Ginkel

Projectmanager Uitvoering Werken

 

De originele brief is hier te lezen:

N310 bew brief beb kom Harskamp