Algemene voorwaarden

Gebruik van de site is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site, wordt uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Er wordt geen garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de sites toegang toe wordt geboden.

Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de informatie en of aanbevelingen die op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang toe wordt geboden. Informatie en of aanbevelingen die van essentieel belang zijn voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. Deze informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij de beheerder voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site.

De inhoud van de site mag enkel worden gebruikt voor niet-commerciële en/of privé- doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de beheerder.

Privacy

Het is mogelijk om de website van Harskamps Belang te gebruiken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Echter om Harskamps Belang in staat te stellen om bepaalde diensten te verlenen (zoals bijvoorbeeld contactverzoeken en offerte aanvragen), heeft Harskamps Belang uw persoonlijke gegevens nodig. Dit geldt voor het verzenden van informatiemateriaal of voor het beantwoorden van individuele verzoeken.

Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen als ze handmatig worden ingevoerd en alleen voor correspondentiedoeleinden of voor ht doel dat is opgegeven in het invoervenster. Harskamps Belang behandelt persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming, evenals dit privacybeleid. Een overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden zal niet plaatsvinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor de de levering van de dienst of voor de uitvoering van het contract.

Wij wijzen u erop dat de gegevensoverdracht op internet (bijv. In de communicatie per e-mail) beveiligingslacunes kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door deren is niet mogelijk.

Gebruik van cookies

De onderstaande informatie is door Harskamps Belang beschikbaar gesteld om gebruikers te wijzen op het gebruik van cookies op deze website en hier een wel overwogen keuze in te maken. Bezoekt u de website van Harskamps Belang, dan gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

Informatie over het gebruik van cookies op harskampsbelang.nl

Deze website maakt, net als vele anderen, gebruik van kleine bestanden (cookies) die uw aanpassingen en voorkeuren bijhouden. Lees meer over cookies en hoe u deze kunt beheersen.

Deze pagina bevat informatie over wat ‘cookies’ zijn:

– de cookies die gebruikt worden door harskampsbelang.nl

– hoe u de toepassingen hiervan wijzigt in uw browser

– hoe u cookies aangaande advertenties van ende partijen uitschakelt

– enkele nuttige links voor meer informatie hierover.

Indien u vragen heeft over het gebruik van cookies op harskampsbelang.nl, dan kunt u een mail sturen aan: info@gerwinm1.sg-host.com

Wat zijn ‘cookies’?

‘Cookies’ zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen door uw browser (b.v. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari of Google Chrome) op uw computer, tablet of mobiele telefoon. Deze stellen de website o.a. in staat om persoonlijke voorkeuren van gebruikers op te slaan. De cookies kunnen worden gezien als een “geheugen” voor de website, die het mogelijk maakt om gebruikers te herkennen en hierop te reageren.

Noodzakelijke cookies

Dit type cookie stelt u in staat om door de site heen te navigeren en gebruik te maken van alle functies. Het identificeert de huidige gebruiker naar de webserver en is een integraal onderdeel voor de normale werking van de website. De browser slaat deze cookies op totdat de browser afgesloten wordt.

Website voorkeur cookies

Dit type cookie onthoudt uw voorkeuren voor site onderdelen op Harskamps Belang.nl, waardoor u deze niet opnieuw hoeft in te stellen bij elk bezoek.

Anonieme analytische cookies

Dit type cookie wordt niet gebruikt voor het identificeren van gebruiker; deze worden enkel voor statistische doeleinden gebruikt.

Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken, bijvoorbeeld welke pagina’s het meest worden bezocht door gebruiker en of zich foutmeldingen voordoen tijdens hun bezoek.

De anonieme analytische cookies die worden gebruikt op Harskamps Belang.nl zijn ingesteld door Google Analytics – een service die websitebeheerders in staat stelt om gedetailleerde statistieken te genereren over bezoekers van een website. De verzamelde data is beperkt en enkel door Harskamps Belang te gebruiken voor het bekijken van voorkeuren en ontwerp van deze website.

Derde partij cookies

Op Harskamps Belang.nl mogen derde partijen (Facebook, Addthis) eveneens hun eigen anonieme cookies instellen voor het monitoren van het succes van hun applicatie of om hun applicatie op uw voorkeuren aan te passen. Door de werking van cookies kan Harskamps Belang.nl geen toegang krijgen tot deze cookies, evenals dat derde partijen geen toegang hebben tot de informatie van de cookies gebruikt door Harskamps Belang.nl.

Voorbeeld: wanneer u een artikel deelt via sociaal media door gebruik te maken van de “deel-button” op Harskamps Belang.nl, dan registreert het sociale netwerk dat u deze button gemaakt heeft.

Hoe zet ik cookies uit?

Het is meestal mogelijk voor uw browser om te stoppen met het accepteren van cookies of om te stoppen met het accepteren van cookies van een bepaalde website. Indien u dit toepast op deze website is het bijvoorbeeld niet mogelijk om meerdere documenten tegelijkertijd te downloaden of in uw winkelwagen te plaatsen. Alleen het laatst geselecteerde item wordt dan onthouden.

Alle modern browser bieden de mogelijkheid om uw cookie instellingen te veranderen. Deze instellingen bevinden zich gewoonlijk in het ‘opties’ of ‘voorkeuren’ menu van uw browser. Om deze instellingen te begrijpen kunnen de onderstaande links nuttig zijn, anders kunt u gebruik maken van de ‘Help’ optie in uw browser voor meer informatie.

Cookie instellingen in Internet Explorer
Cookie instellingen in Firefox
Cookie instellingen in Chrome
Cookie instellingen in Safari en iOS

Nuttige links

Indien u meer te weten wilt komen over cookies en het gebruik hiervan op het internet, dan kunnen de volgende links nuttig zijn:

Microsoft cookie gids

Google Analytics

„Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zogenaamde „Cookies“, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS overgebracht en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de exploitanten van de websites op te stellen en om overige met het gebruik van de website en het Internet verbonden diensten te leveren.

Google zal deze informatie in voorkomende gevallen ook aan derden overdragen, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres aan andere gegevens van Google koppelen. U kunt de installatie van cookies door een navenante instelling van uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval in voorkomende gevallen niet alle functies van deze website in volle omvang kunt benutten. Door het gebruik van deze website verklaart u dat u akkoord gaat met de bewerking door Google van de op de boven omschreven wijze en voor het bovengenoemde doel over u ingewonnen gegevens.“

Voor meer juridische informatie over de Wet Bescherming Persoonsgegevens, klikt u op 1 van de volgende links:

Wet Bescherming Persoonsgegevens
Cookie wetgeving

Indien u contact met ons op wilt nemen omtrent het gebruik van cookies, dan kunt u mailen met:  info@gerwinm1.sg-host.com