Over Harskamps belang

Harskamps Belang is een belangenvereniging, bestaande uit vrijwilligers. Zij vertegenwoordigen de belangen van het dorp Harskamp bij het gemeentebestuur van de gemeente Ede en andere organisaties op het gebied van leefbaarheid en welzijn in de breedste zin van het woord.

Welke taken voert Harskamps Belang uit?

Harskamps Belang heeft een aantal vaste items die jaarlijks terug komen, zoals het organiseren van de aubade op koningsdag en het organiseren van de dodenherdenking. Daarnaast zijn we betrokken bij (kortlopende) projecten zoals de herinrichting van het trapveldje bij de oude Stolpe en het speelveldje Kraatsweg, klankbordgroep Smachtenburg. Wij ondersteunen ook initiatieven van stichting Landschapsbeheer Gelderland, zoals Onderhoud Klompenpaden en Harskamp Schoon.

Bouwen en Wonen

Momenteel is gemeente Ede bezig met de afronding van de nieuwe wijk Smachtenburg. Harskamps Belang neemt deel aan de klankbordgroep.

Verkeersproblematiek

Samen met gemeente, politie en handhaving zijn we aan het kijken naar een oplossing voor onveilige verkeerssituaties in en om het dorp.

Leefomgeving en Veiligheid:

Harskamps Belang heeft in het verleden een buurtpreventie app opgestart om samen met u het dorp veiliger te houden. Deze app wordt nu beheerd door Arjan Bouw. Hij is te bereiken op 06-15632586 of via arjan945@gmail.com. U kunt zich bij hem opgeven als u lid wilt worden. Vermeld dan uw naam, adres en telefoonnummer.

Overige Activiteiten

We organiseren de buitengewone vlaggenparade op Koningsdag en faciliteren de 4 mei herdenking. We ondersteunen diverse projecten in het dorp, zoals de klankbordgroep en projecten vanuit Levend Landschap. Verder houden we ieder jaar een openbare jaarvergadering voor de inwoners van Harskamp.

Aanvullende Informatie

Huisregels voor deelname aan de Whatsapp-groep:

 • Deelnemers zijn woonachtig in Harskamp.
 • Het oprichten van een WhatsApp-groep is een burgerinitiatief en is bedoeld om elkaar te informeren over verdachte situaties. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt.
 • Volg de volgende stappen bij het zien van een verdachte situatie:
  • S = Signaleer
  • A = Alarmeer 1-1-2
  • A = App om de verdachte situatie bekend te maken bij anderen.
  • R = Reageer.
 • Laat door middel van een Whatsapp-bericht aan elkaar weten dat 1-1-2 gebeld is. Voorkom een regen van 1-1-2 meldingen.
 • Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
 • Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/wetten.
 • Het versturen van foto’s van een verdacht persoon is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement als dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en opvallende kenmerken kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
 • Gebruik deze Whats-App groep alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact/privéberichten.

Misschien weet u het nog niet, maar u heeft een wijkagent. Iedere stad of dorp heeft er één en u kunt hem geregeld tegenkomen in ons dorp. De Politie Gelderland-Midden is een regionaal korps, maar vindt het erg belangrijk dat de politie goed in de gaten heeft wat er in de buurt van de burgers gebeurt. Daarom zijn er wijkagenten die zich concentreren op wat er lokaal gebeurt. Het is geen politieambtenaar die van diefstal naar ongeluk rijdt, maar één die dichtbij de mensen werkt. Hij onderhoudt het contact met burgers (slachtoffers), de gemeente, woningbouw-organisaties, hulpverleningsinstanties en maatschappelijke groeperingen. Zo weet hij welke problemen er leven.

U kunt via internet digitaal aangifte doen van meerdere soorten diefstal en vernieling o.a.: diefstal van/uit auto, diefstal fiets, diefstal brom/snorfiets, vernieling auto, vernieling middelen openbaar vervoer, diefstal uit schuren, scholen, bedrijven, sportcomplexen en overige vernielingen/beschadigingen, maar ook zakken- of tassenrollerij. Ga hiervoor naar de aangiftepagina. Daarnaast heeft de politie ook een digitale vraagbaak voor de meestgestelde vragen. Hebt u het antwoord op uw vraag niet kunnen vinden op de digitale vraagbaak dan kunt u ook altijd telefonische contact opnemen met een politiemedewerker

De wijkagent voor ons dorp heet Jeroen Verhaaf. Meer informatie is op www.politie.nl te vinden.