De afdeling Handhaving van de gemeente Ede heeft als taken: het handhaven van de openbare orde in relatie tot veel voorkomende overlast, het bevorderen van de leefbaarheid en het verlenen van publieke hulp- en dienstverlening.

Concreet kunt u bij ons terecht voor bijvoorbeeld de volgende zaken:

  • Overlast, zoals: jeugdoverlast, geluidsoverlast, parkeeroverlast, alcohol- en drugsoverlast, dak- en thuislozen en horeca.
  • Leefbaarheid, denk hierbij aan: Afval(dumpingen), sociale wijkproblematiek, (gevaarlijke) dieren.
  • Parkeren: parkeeroverlast, aanvragen parkeervergunningen en ontheffingen.

Hoe kunt u ons bereiken?

  • Geen haast of overige vragen: www.ede.nl -> Melding openbare ruimte
  • Overlast / gevaarlijke situaties of dringende vragen: bel meldkamer handhaving. Telefoonnummer: 0318-680132
  • Spoed of noodsituaties: bel altijd 112!

Meldkamer Handhaving gemeente Ede, dagelijks bereikbaar van 07:00 tot 22:00 uur. Tel 0318-680132

Senior handhaver buitengebied: Omar van Bochove.