Maandelijkse archieven: maart 2019

93e Algemene Jaarvergadering

93e Algemene Jaarvergadering – Harskamps Belang 26 maart 2019 Aanvangstijd: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30u)Locatie: ‘De Spil’ Agenda:o Openingo Notulen jaarvergadering 2018o Financieel jaarverslago Levend Landschapo Herinrichting Dorpsstraato Stand van zaken ‘Smachtenburg’o Witte Voetjesactieo Nieuwe websiteo Aftreden Anton Brobbel Dorsman/bestuursleden gezochto Rondvraago Afsluitingo Presentatie door boswachter Laurens Jansen