Over Harskamps belang

De verenigingHarskamps Belang tracht de leefbaarheid te bevorderen en een bijdrage te leveren aan het realiseren van een goed woon- en leefklimaat. Alles in de meest ruime zin van het woord. Als dorp willen we bereiken de afstand te verkleinen en efficiënter samenwerken met de Provincie Gelderland, de Gemeente Ede en andere organisaties.

Het doel van Harskamps Belang is:

  • Het behartigen van de algemene en gezamenlijke belangen van alle inwoners van Harskamp
  • Het betrekken van alle inwoners bij het gemeentelijk en provinciaal beleid en plannen
  • Samenstellen van werk/klankbordgroepen met de inwoners en belanghebbenden betreffende toekomstige projecten
  • Het stimuleren van de leefbaarheid van Harskamp.
  • Van persoonlijk belang, algemeen belang maken
  • Het organiseren en houden van openbare vergaderingen
  • Organiseren van de buitengewone vlaggenparade en faciliteren van de 4 mei herdenking.
Meer informatie

Nieuws